Про компанію

Кредитна спілка "СПІВДРУЖНІСТЬ" була заснована у 2003 році. Кредитна спілка діє на підставі Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про кредитні спілки" та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Кредитних спілок в Україні та Статуту кредитної спілки.

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів Кредитної спілки.

Діяльність Кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:

 • добровільність вступу та свободи виходу з Кредитної спілки;
 • рівноправність членів Кредитної спілки;
 • самоврядування;
 • гласності.

Для досягнення мети кредитна спілка:

 1. приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів Кредитної спілки;
 2. надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів Кредитної спілки можуть також селянські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданому одному члену Кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу Кредитної спілки;
 3. залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і у безготівковій формі;
 4. виступає поручителем виконання членом Кредитної спілки зобов'язань перед третіми особами;
 5. розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній Кредитній спілці, а також придбає державні цінні папери, перелік яких встановлюються Уповноваженим органом, та паї Кооперативних банків;
 6. залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам;
 7. надає кредити іншим кредитним спілкам;
 8. виступає членам платіжних систем;
 9. оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;
 10. провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членами Кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають в місті Києві та які досягли вісімнадцятирічного віку.